Sağlık Hukuku

Sağlık sektöründe hastanelere, ilaç ve tıbbi cihaz şirketlerine ticari işlemler ve hukuki düzenlemeler hakkında hizmet verilmesinin yanı sıra ruhsat, izin ve ulusal/uluslararası akreditasyon standartları konularında hukuki danışmanlık vermekteyiz. Ayrıca, tıbbi uygulama hatalarından kaynaklanan(malpractice) cezai yaptırım gerektiren ve tazminata konu olabilecek hususlarda müvekkillerimize avukatlık hizmeti sağlamaktayız.

Sağlık Hukuku alanında sunduğumuz başlıca hizmetler;

Ruhsat alımları ve devirleri,

İdari otoriteler ve düzenleyici kurumlara belirlediği gerekli izinler,

Ulusal/Uluslararası akreditasyon programları,

İlaçlar hakkındaki hukuki düzenlemeler,

Tıbbi cihaz alım/satım ve kiralama sözleşmeleri,

Malpractice davaları,

konularında müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.