İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku alanına ilişkin her türlü konuda, yerli ve/veya yabancı sermayeli şirketlere güncel mevzuata uygun hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İş Hukuku alanında sunduğumuz başlıca hizmetler;

İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması, tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin düzenlenmesi, gerektiğinde iş sözleşmesinin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümü,

Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendika ilişkileri,

İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık,

İş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin Yargıtay uygulamaları ışığında revize edilmesi,

İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik, rekabet yasağı ve ibra sözleşmelerinin hazırlanması,

Reorganizasyon,

İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık verilmesi,

hususlarında işyerinize ilişkin ihtiyacınız olan hukuki desteği sağlıyoruz.