Maden ve Enerji Hukuku

Maden ve Enerji Hukuku alanında, yerli ve/veya yabancı sermayeli müvekkillerimizin maden arama, çıkartma ve üretim, enerji üretimi ve ticareti, yenilenebilir enerji konularındaki yatırımlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Maden Kanunu ve Enerji Piyasası mevzuatları doğrultusunda ruhsatlandırma, lisans, bağlantı, dağıtım ve kullanım üzerine her türlü yatırımlarınızda güncel çözüm önerileri sunmaktayız.

Maden ve Enerji Hukuku alanında sunduğumuz başlıca hizmetler;

Maden arama, çıkartma ve üretim aşamalarındaki ruhsatlar ve gerekli izinler,

Maden Kanunu ve düzenlemeleri çerçevesinde ihtiyaç doğrultusunda kamulaştırma işlemleri,

Çevre Etki Değerlendirme raporu başvuru ve alımı süreci,

Maden arama sözleşmelerinin hazırlanması,

Maden ruhsat alanına ilişkin rödovans sözleşmesi hazırlanması,

Yenilenebilir enerji(hidrolik, rüzgar, güneş, biyokütle olmak üzere) yatırımları,

Lisanssız elektrik üretimi işlemleri,

Elektrik piyasasına ilişkin bağlantı, dağıtım ve perakende satış sözleşmeleri,

konularında sektörlerine göre müvekkillerimizin ihtiyaçları olan hukuki desteği özenle sağlıyoruz.