İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku alanında uzun yıllara dayalı, uygulamaya yönelik yoğun fiili birikim ve deneyim sahibi çalışma grubumuzla, müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini vermekteyiz.

İdare ve Vergi Hukuku alanında sunduğumuz başlıca hizmetler;

Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,

İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,

Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,

Kabahatler ve idari para cezalarından kaynaklanan ihtilafların çözümü,

Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi hakkında bilgilendirme,

Vergi planlama ve yapılandırma,

Gümrük ve vergi mevzuatına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,

konularında en uygun çözümleri müvekkillerimiz için uyguluyoruz.