Ceza Hukuku

Ceza Hukuku alanında müvekkillerimize soruşturma aşamasından davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ceza hukuku alanında sunduğumuz başlıca hizmetler;

Bankacılık suçları,

Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanan suçlar,

Sermaye Piyasası suçları,

Vergi Suçları,

Zimmet, irtikap, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçları,

Gümrük ve Kaçakçılık suçları,

Bilişim suçları,

konularında müvekkillerimize ihtiyaçları olan hukuki desteği vermekteyiz.