İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsilini temin için icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tespiti amaçlı titiz araştırmalar yapmaktayız.

İcra iflas hukuku alanında sunduğumuz başlıca hizmetler;

Alacağın tahsili amaçlı ihtiyati haciz işlemleri, icra ve iflas takipleri,

Ekonomik sıkıntı içinde bulunan şirketlere en uygun iflas erteleme ve konkordato çözümleri,

Alacaklı ve borçlu arasında müzakereler oluşturulması ve sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,

Karşılıksız çeklere ilişkin davaların takibi,

konularında en uygun çözümleri müvekkillerimiz için uyguluyoruz.