Rekabet Hukuku

Rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinde müvekkillerimizin rekabet mevzuatına uyumlu hareket etmelerini sağlamak üzere, rekabet hukuku konusundaki mevzuatı ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve müvekkillerimize gerekli hukuki yardımı sağlamaktayız.

Rekabet hukuku alanında sunduğumuz başlıca hizmetler;

Rekabet Kurulu’nun ön araştırma ve soruşturma başlattığı şirketlere hukuki durum tespiti yapılması ve gerektiğinde Kurul kararlarına karşı İdare Mahkemesi ve Danıştay nezdinde temsil edilmesi,

Rekabete aykırı davranışlar ve hakim durumun kötüye kullanılması hususlarında teşebbüslerin faaliyet alanları, bu alanlara ilişkin yasal düzenlemeler ve pazardaki diğer teşebbüslerin davranış şekilleri tespit edilerek bu tespitler üzerinden, teşebbüs profilinin rekabet kuralları ile uyumlu hâle getirilmesi için danışmanlık hizmetleri sunulması,

Rekabet ihlâlleri nedeniyle zarara uğrayan teşebbüsler ve tüketicilerin, uğradıkları zararın tazminat davası yoluyla telâfisinin sağlanması,

konularında müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.