İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku ile ilgili tüm hukuki ihtilaflarda müvekkillerimizi resmi kurumlar ve mahkemeler önünde temsil etmekteyiz.

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku alanında sunduğumuz başlıca hizmetler;

FIDIC, kat karşılığı inşaat ve yüklenici/alt yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması,

Gayrimenkul satış vaadi, alımı, satımı, devri ve kiralanması sözleşmelerinin düzenlenmesi,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tescil davalarının takibi,

Gayrimenkul tellallığına ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların dava yoluyla çözümü,

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davaların takibi,

Tapu iptali ve tescili davalarının takibi,

Gayrimenkullere bağlı ayni hakların tesisi, devri, şerh konulması ve terkini işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Kat mülkiyeti mevzuatından ve İmar Hukukundan kaynaklanan ihtilafların sulh veya dava yoluyla çözümü ve bu konuda etkin danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

konularında ihtiyacınız olan profesyonel hukuki desteği sağlıyoruz.